Privacyverklaring - Golf Management Group B.V.

Bij GMG hechten wij veel waarde aan de privacy en bescherming van de persoonlijke gegevens van onze medewerkers, cursisten, en andere betrokkenen. Het volgende beschrijft hoe wij omgaan met het verzamelen, gebruiken, en delen van persoonlijke informatie binnen onze organisatie.

Verzameling van informatie:

Wij verzamelen en bewaren persoonlijke gegevens zoals namen, contactinformatie en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van onze diensten. Deze gegevens kunnen intern door geautoriseerde medewerkers worden ingezien.

Gebruik van informatie:

De verzamelde informatie wordt intern gebruikt voor administratieve, communicatieve en organisatorische doeleinden. We nemen passende maatregelen om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen.

Delen van informatie:

Persoonlijke gegevens worden niet buiten de organisatie gedeeld, tenzij wettelijk vereist of na expliciete toestemming van de betrokken persoon.

Toegang tot informatie:

Alle medewerkers hebben toegang tot de benodigde informatie om hun taken uit te voeren. We zorgen ervoor dat deze gegevens op een veilige manier worden bewaard en alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerd personeel.

Beveiliging van informatie:

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onthulling, verandering of vernietiging.

Bewaring van informatie:

Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wanneer de informatie niet langer nodig is, zal deze op een veilige manier worden vernietigd.

Contactgegevens:

Voor vragen of opmerkingen over onze omgang met persoonlijke informatie binnen onze organisatie kunt u contact opnemen met [contactgegevens].

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt en aangepast wanneer nodig. Wij adviseren u om deze verklaring regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

 

Laatste update: 01 november 2023